A A A + | -

Articolul 1003. Contractul-cadru

(1) Contractul-cadru este actul juridic prin care părţile convin să negocieze şi să stabilească raporturi contractuale ale căror clauze vor fi convenite prin contracte ulterioare încheiate în temeiul contractului-cadru.
(2) Clauzele contractului-cadru completează conţinutul contractului ulterior în măsura în care ele nu contravin acestuia ori dacă părţile nu au exclus aplicarea lor pe altă cale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune