A A A + | -

Articolul 1011. Obligaţia generală a profesionistului de a furniza informaţii

(1) Înainte de încheierea contractului de livrare a bunurilor, executare a lucrărilor, prestare a serviciilor, furnizare a conţinutului digital sau a altei prestaţii de către un profesionist altei persoane, profesionistul are obligaţia de a furniza acelei persoane, prin orice mijloace adecvate, informaţii cu privire la caracteristicile esenţiale ale prestaţiei care trebuie furnizate, pe care acesta le deţine sau se poate aştepta să le deţină şi a căror nefurnizare ar contraveni bunei-credinţe.
(2) La aprecierea volumului de informaţii pe care profesionistul este obligat să le furnizeze conform alin.(1), trebuie să se ţină seama de toate circumstanţele, inclusiv:
a) dacă profesionistul avea cunoştinţe speciale în domeniu;
b) costul pe care îl presupune pentru profesionist dobîndirea informaţiilor relevante;
c) uşurinţa cu care cealaltă persoană ar putea obţine informaţiile prin alte mijloace;
d) natura informaţiilor;
e) importanţa probabilă a informaţiilor pentru cealaltă parte; şi
f) dacă cealaltă persoană este de asemenea un profesionist, de bunele practici comerciale în situaţia dată.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune