A A A + | -

Articolul 1044. Înscrisul care confirmă încheierea contractului

Condiţiile adiţionale sau condiţiile modificate dintr-un înscris expediat într-un termen rezonabil de la data încheierii contractului între profesionişti care are drept scop confirmarea acestuia devin parte a contractului, cu excepţia cazului cînd ele îl modifică esenţial sau cînd partea care îl recepţionează le respinge fără întîrzieri nejustificate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune