A A A + | -

Articolul 1061. Omisiunea informaţiilor privind dreptul de revocare

(1) În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de revocare conform art.1015 alin.(1) lit.h), termenul de revocare expiră la 12 luni de la sfîrşitul termenului iniţial de revocare stabilit în conformitate cu dispoziţiile art.1054 alin.(2) şi art.1060 alin.(1).
(2) În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile prevăzute la alin.(1) din prezentul articol în termen de 12 luni de la data menţionată la art.1054 alin.(2) şi art.1060 alin.(1), termenul de revocare expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune