A A A + | -

Articolul 1062. Exercitarea dreptului de revocare

(1) În scopul notificării profesionistului despre exercitarea dreptului de revocare, consumatorul are posibilitatea:
a) de a folosi formularul standard prevăzut în anexa nr.6 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova; sau
b) de a face orice altă notificare neechivocă în care să-şi exprime decizia de revocare a contractului.
(2) Profesionistul are dreptul să acorde consumatorului, în afara posibilităţilor menţionate la alin.(1), opţiunea de a completa şi de a transmite, în format electronic, pe pagina web a profesionistului, fie formularul standard de revocare prevăzut în anexa nr.6 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, fie o altă declaraţie neechivocă pusă la dispoziţie de profesionist. În aceste cazuri, profesionistul trebuie să comunice consumatorului, fără întîrziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de revocare. În cazul în care în declaraţia pusă la dispoziţie pe pagina web a profesionistului se solicită şi alte informaţii suplimentare de la consumator, întrebările suplimentare vor fi prezentate separat, fiind posibilă transmiterea declaraţiei şi fără a oferi răspunsuri la asemenea întrebări.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune