A A A + | -

Articolul 1085. Rezoluţiunea fără motive

Dacă, în cazul unui contract care se execută prin prestaţii continue sau periodice, condiţiile contractului nu prevăd momentul cînd va înceta sau prevăd că el este pe termen nedeterminat, oricare parte are dreptul la rezoluţiune prin preaviz cu termen rezonabil. Se prezumă rezonabilă durata intervalului dintre prestaţii sau, dacă este mai lung, dintre contraprestaţii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune