A A A + | -

Articolul 1094. Prescripţia extinctivă

(1) Persoana care poate invoca simulaţia o poate face, după caz, pe cale de acţiune în constatare sau pe cale de excepţie. Acest drept la acţiune sau la invocarea excepţiei este imprescriptibil.
(2) Cu toate acestea, pretenţia întemeiată pe constatarea simulaţiei se supune prescripţiei extinctive conform naturii acelei pretenţii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune