A A A + | -

Articolul 110. Exercitarea personală a curatelei şi a tutelei

(1) Curatela şi tutela sînt sarcini personale.
(2) Curatorul şi tutorele, păstrînd răspunderea, pot beneficia de asistenţa terţilor.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune