A A A + | -

Articolul 1103. Interpretarea coordonată a clauzelor

Clauzele contractuale se interpretează în contextul întregului contract.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

Articolul 1104. Interpretarea clauzelor şi termenilor polisemantici