A A A + | -

Articolul 1121. Ambalajul

Vînzătorul este obligat să predea cumpărătorului bunul ambalat sau împachetat în modul obişnuit pentru bunurile de acest tip sau, în lipsa unui mod obişnuit, într-o manieră adecvată pentru a le conserva şi proteja în condiţii de păstrare şi transportare obişnuite pentru bunurile de acest tip.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune