A A A + | -

Articolul 1126. Termenul de descoperire a viciilor

(1) Cumpărătorul pierde drepturile rezultate din existenţa viciului dacă nu notifică vînzătorul despre acel viciu înainte de expirarea termenului:
a) de 3 ani, în cazul viciilor juridice;
b) de 5 ani, în cazul viciilor materiale ale unei construcţii sau ale materialelor folosite la executarea unei lucrări de construcţii;
c) de 2 ani, în cazul viciilor materiale, altele decît cele prevăzute la lit.b).
(2) Termenele prevăzute la alin.(1) încep să curgă din data în care bunul a intrat în posesia cumpărătorului. În cazul în care dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrare într-un registru de publicitate, se prezumă că cumpărătorul a intrat în posesia bunului în momentul înregistrării dreptului în folosul său.
(3) În cazul în care cumpărătorul a intrat în posesia bunului înainte de încheierea contractului, termenele prevăzute la alin.(1) încep să curgă din data încheierii contractului.
(4) Dacă viciul material este remediat, termenul respectiv prevăzut la alin.(1) este prelungit cu termenul în interiorul căruia cumpărătorul nu poate folosi bunul din cauza acelui viciu.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune