A A A + | -

Articolul 1147. Condiţiile speciale ale vînzării

(1) Dacă terţul a cumpărat bunul care face obiectul dreptului de preemţiune împreună cu alte bunuri contra unui preţ total, titularul dreptului de preemţiune trebuie să plătească o parte proporţională din preţul total. Persoana obligată poate cere ca dreptul de preemţiune să se extindă asupra tuturor bunurilor care nu pot fi separate fără a-l dezavantaja.
(2) Dacă terţului i s-a amînat achitarea preţului de cumpărare, titularul dreptului de preemţiune poate beneficia de o amînare dacă oferă o garanţie a plăţii sumei amînate.
(3) Garanţia poate consta în constituirea unui drept de gaj sau ipotecă de rangul întîi asupra bunului care face obiectul contractului de vînzare-cumpărare ori rezerva proprietăţii în folosul persoanei obligate pînă la plata sumei care beneficiază de amînare.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune