A A A + | -

Articolul 1148. Concursul dintre titularii dreptului de preemţiune

În cazul în care mai mulţi titulari şi-au exercitat preemţiunea asupra aceluiaşi bun, contractul de vînzare-cumpărare se consideră încheiat:
a) cu titularul dreptului legal de preemţiune, atunci cînd se află în concurs cu titulari ai unor drepturi convenţionale de preemţiune;
b) cu titularul dreptului legal de preemţiune ales de vînzător, atunci cînd se află în concurs cu alţi titulari ai unor drepturi legale de preemţiune;
c) dacă bunul este imobil sau este un alt bun asupra căruia dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrare într-un registru de publicitate, cu titularul dreptului convenţional de preemţiune care a fost mai întîi înregistrat în registrul respectiv, atunci cînd acesta se află în concurs cu alţi titulari ai unor drepturi convenţionale de preemţiune;
d) dacă bunul este altul decît cel prevăzut la lit.c), cu titularul dreptului convenţional de preemţiune avînd data certă cea mai veche, atunci cînd acesta se află în concurs cu alţi titulari ai unor drepturi convenţionale de preemţiune.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune