A A A + | -

Articolul 1168. Vînzarea-cumpărarea bunului imobil cu indicarea suprafeţei

(1) Dacă, în vînzarea-cumpărarea unui bun imobil cu indicarea suprafeţei şi a preţului pe unitatea de măsură, suprafaţa reală este mai mică decît cea indicată în contract, cumpărătorul poate cere vînzătorului să îi dea suprafaţa convenită. Atunci cînd cumpărătorul nu cere sau vînzătorul nu poate să transmită această suprafaţă, cumpărătorul poate obţine fie reducerea corespunzătoare a preţului, fie rezoluţiunea vînzării-cumpărării dacă, din cauza diferenţei de suprafaţă, bunul nu mai poate fi folosit în scopul pentru care a fost cumpărat.
(2) Dacă suprafaţa reală se dovedeşte a fi mai mare decît cea stipulată, iar excedentul depăşeşte a douăzecea parte din suprafaţa convenită, cumpărătorul plăteşte suplimentul de preţ corespunzător sau poate declara rezoluţiunea vînzării-cumpărării. Atunci cînd însă excedentul nu depăşeşte a douăzecea parte din suprafaţa convenită, cumpărătorul nu are dreptul la rezoluţiune, dar nici nu este dator să plătească preţul excedentului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune