A A A + | -

Articolul 119. Libertatea de alegere a reşedinţei şi libertatea de comunicare

(1) Persoana ocrotită are dreptul de a alege liber domiciliul sau reşedinţa sa temporară.
(2) Persoana ocrotită are dreptul de a comunica cu terţii, fie că sînt părinţii sau alte persoane. Persoana ocrotită are dreptul de a fi vizitată şi, după caz, de a fi găzduită de către aceştia.
(3) În cazul în care persoana însărcinată cu ocrotirea impune restricţii în exercitarea drepturilor stabilite la alin.(1) şi (2), decide consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune