A A A + | -

Articolul 1206. Răspunderea donatorului pentru viciul bunului donat

(1) Dacă trece sub tăcere cu viclenie sau din culpă gravă un viciu al bunului donat, donatorul este obligat să despăgubească donatarul de prejudiciul cauzat astfel. În acest caz, donatarul nu poate cere predarea unui alt bun sau remedierea gratuită a viciului în temeiul art.913.
(2) Dacă donatarul declară rezoluţiunea donaţiei din cauza viciului bunului donat, dispoziţiile art.929 alin.(3) nu se aplică.
(3) În cazul donaţiei sub condiţie sau cu sarcini, în limita valorii acestora, donatorul răspunde pentru viciile ascunse ca şi vînzătorul.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune