A A A + | -

Articolul 1207. Irevocabilitatea donaţiei şi excepţiile sale

(1) Donaţia este irevocabilă, cu excepţia cazurilor în care dreptul de revocare al donatorului este prevăzut de lege sau contract.
(2) În particular, contractul poate să prevadă dreptul de revocare, fie în cazul în care donatarul ar predeceda donatorului, fie în cazul în care atît donatarul, cît şi descendenţii săi ar predeceda donatorului.
(3) Donatorul îşi exercită dreptul de revocare prin notificare adresată donatarului sau moştenitorilor săi.
(4) În cazul revocării donaţiei în temeiul art.1210, dreptul de revocare poate fi exercitat, de asemenea, de către oricare moştenitor al donatorului.
(5) În cazul revocării donaţiei în temeiul art.1211, dreptul de revocare poate fi exercitat, de asemenea, pe cale oblică de către creditorii care au dreptul legal de a primi întreţinere de la donator.
(6) Declaraţia de revocare parţială a donaţiei se interpretează ca revocare a întregii donaţii dacă bunul donat este indivizibil.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune