A A A + | -

Articolul 1209. Efectele revocării donaţiei

(1) În cazul revocării donaţiei, obligaţiile neexecutate ale părţilor care rezultă din contract se sting. În caz de revocare parţială, obligaţiile neexecutate se sting doar în partea corespunzătoare revocării parţiale.
(2) În cazul revocării donaţiei, donatarul este obligat să restituie bunul donat. Se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.1990-1995, sub rezerva aplicării dispoziţiilor art.1210 alin.(3).
(3) Decesul donatorului după revocarea donaţiei nu stinge obligaţia donatarului de restituire.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune