A A A + | -

Articolul 1220. Efectele rezoluţiunii înstrăinării bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă

(1) În cazul rezoluţiunii de către beneficiarul întreţinerii, acesta are dreptul să ceară fie restituirea bunului, fie plata valorii lui.
(2) Cu excepţia cazului în care dobînditorul declară, în condiţiile legii, rezoluţiunea pe motiv de neexecutare a obligaţiei beneficiarului întreţinerii, valoarea întreţinerii prestate de dobînditor nu trebuie restituită.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune