A A A + | -

Articolul 1221. Efectele decesului dobînditorului

(1) La decesul dobînditorului, drepturile şi obligaţiile lui trec la moştenitori.
(2) Moştenitorul are dreptul de a alege între executarea obligaţiilor sau rezoluţiune.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune