A A A + | -

Articolul 1224. Forma contractului de rentă

Contractul care prevede obligaţia de a transmite renta în viitor trebuie autentificat notarial.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune