A A A + | -

Articolul 1231. Rezoluţiunea rentei de către una dintre părţi

(1) Atît debirentierul, cît şi credirentierul au dreptul la rezoluţiunea rentei dacă, în urma neexecutării obligaţiilor sau din alte motive temeinice, continuarea acestor raporturi nu mai este posibilă.
(2) Cu excepţia cazului în care debirentierul declară rezoluţiunea pe motiv de neexecutare a obligaţiilor credirentierului, prestaţia efectuată de debirentier nu este restituită.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune