A A A + | -

Articolul 124. Liberalităţile persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma curatelei

(1) Persoana ocrotită poate să întocmească testament de sine stătător.
(2) Persoana ocrotită poate face donaţii doar cu asistenţa curatorului.
(3) Se consideră că curatorul are interes care contravine intereselor persoanei ocrotite dacă el este donatar.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune