A A A + | -

Articolul 1245. Rezoluţiunea pentru înrăutăţirea situaţiei împrumutatului

Împrumutătorul are dreptul să declare rezoluţiunea şi să fie eliberat de obligaţia de a acorda împrumutul în cazul în care situaţia materială a împrumutatului se înrăutăţeşte substanţial, fapt ce ar periclita restituirea împrumutului, chiar dacă înrăutăţirea s-a produs înainte de încheierea contractului şi a devenit cunoscută împrumutătorului ulterior.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune