A A A + | -

Articolul 125. Determinarea conţinutului capacităţii de exerciţiu

La instituirea măsurii de ocrotire judiciare sub forma curatelei, prin derogare de la dispoziţiile art.122 şi în scopul respectării dispoziţiilor art.92 alin.(2), instanţa de judecată va enumera categoriile de acte juridice pe care persoana ocrotită are capacitatea de a le încheia de sine stătător ori va enumera categoriile de acte juridice pentru care este necesară asistenţa sau reprezentarea curatorului. Dispoziţiile art.127 alin.(3) se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune