A A A + | -

Articolul 1278. Decesul locatarului sau al locatorului

Locaţiunea nu încetează prin decesul locatarului, nici prin cel al locatorului, cu excepţia cazului în care contractul prevede altfel sau a cazului în care, în funcţie de circumstanţe, contractul nu mai poate fi menţinut.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune