A A A + | -

Articolul 1279. Încetarea locaţiunii

Locaţiunea încetează:
a) la expirarea termenului locaţiunii;
b) în cazul pieirii bunului închiriat;
c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune