A A A + | -

Articolul 1283. Rezoluţiunea locaţiunii din iniţiativa locatarului

(1) Locatarul este în drept să ceară rezoluţiunea locaţiunii în cazul în care:
a) şi-a pierdut capacitatea de muncă şi nu poate folosi bunul închiriat;
b) este privat de libertate şi nu-şi poate executa obligaţiile contractuale.
(2) Legea sau contractul pot prevedea şi alte motive decît cele de la alin.(1) de rezoluţiune a locaţiunii din iniţiativa locatarului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune