A A A + | -

Articolul 1290. Descrierea bunului agricol arendat

(1) La începutul şi la încetarea arendei, părţile contractante sînt obligate să întocmească, în termen de 5 zile lucrătoare, acte de predare-primire a bunului agricol arendat.
(2) Actul de predare-primire a terenului agricol arendat va conţine date privind:
a) numărul cadastral al terenului;
b) suprafaţa;
c) bonitatea;
d) modul de folosinţă;
e) starea terenului (prelucrat, neprelucrat, cultivat etc.);
f) viciile materiale şi juridice;
g) alte date, la cererea părţilor.
(3) Actul de predare-primire a bunurilor agricole arendate, altele decît terenurile, va conţine date privind:
a) denumirea şi destinaţia bunurilor;
b) starea tehnică;
c) anul fabricării sau dării în exploatare, termenul general şi termenul care a rămas de exploatare a bunurilor;
d) efectuarea ultimei reparaţii curente şi capitale;
e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform legislaţiei;
f) condiţiile de folosire;
g) viciile materiale şi juridice;
h) alte date, la cererea părţilor.
(4) Din momentul semnării, actul de predare-primire devine parte integrantă a contractului de arendă. Neincluderea unei informaţii prevăzute la alin.(2) sau (3) nu afectează valabilitatea actului de predare-primire.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune