A A A + | -

Articolul 1303. Dreptul de amanet al arendatorului

(1) Arendatorul, în vederea garantării creanţelor sale ce decurg din contractul de arendă, are drept de amanet asupra bunurilor aduse de arendaş şi asupra fructelor bunului arendat.
(2) Amanetul arendatorului nu este opozabil creditorului gajist care şi-a înregistrat gajul înainte de scadenţa creanţei invocate pentru exercitarea amanetului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune