A A A + | -

Articolul 1304. Subarenda terenurilor agricole

(1) Pentru transmiterea terenurilor agricole în subarendă, arendaşul este obligat să obţină încuviinţarea arendatorului şi să încheie un contract separat. În caz de nerespectare a acestei obligaţii, arendatorul are dreptul la rezoluţiunea arendei şi restituirea posesiei terenurilor agricole de la arendaş sau, după caz, subarendaş.
(2) Arendatorul va indica în încuviinţarea sa terenurile agricole care pot fi date în subarendă, precum şi termenul şi scopul subarendei.
(3) Contractul de subarendă a terenurilor agricole va conţine informaţii despre contractul de arendă şi încuviinţarea arendatorului în al cărei temei a fost încheiat contractul de subarendă.
(4) Darea în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendaşul de răspunderea faţă de arendator.
(5) Termenul subarendei terenurilor agricole nu poate depăşi termenul contractului de arendă.
(6) Subarenda de către subarendaş nu se admite.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune