A A A + | -

Articolul 1306. Cumpărarea bunului agricol de către arendaş

În cazul în care, pe durata termenului de arendă, arendaşul şi arendatorul încheie contract de vînzare-cumpărare cu privire la bunul agricol arendat, clauza care prevede că plata de arendă plătită anterior vînzării se deduce din preţ este nulă.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune