A A A + | -

Articolul 1317. Încheierea, forma şi conţinutul contractului de leasing

(1) Contractul de leasing se încheie în scris. Dacă pentru vînzarea bunului legea cere o anumită formă sub sancţiunea nulităţii, atunci aceeaşi cerinţă de formă se aplică şi contractului de leasing care are ca obiect asemenea bun.
(2) Din contractul de leasing trebuie să rezulte:
a) valoarea de intrare a bunului;
b) valoarea totală;
c) dobînda de leasing;
d) termenul de leasing;
e) mărimea ratelor de leasing şi scadenţa acestora.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune