A A A + | -

Articolul 132. Rolul tutorelui supleant

Tutorele supleant supraveghează derularea operaţiunilor pe care tutorele este obligat să le realizeze, precum şi modul de investire sau reinvestire a capitalului conform prescripţiilor consiliului de familie sau, în absenţa acestuia, a autorităţii tutelare.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune