A A A + | -

Articolul 1327. Obligaţiile în caz de restituire a bunului

(1) Obligaţia locatarului de restituire a bunului către locator la expirarea termenului de leasing sau la rezoluţiunea leasingului trebuie executată chiar dacă termenul pentru exercitarea opţiunii locatarului încă nu a expirat.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1), locatorul este obligat să primească bunul.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune