A A A + | -

Articolul 1334. Prestaţia personală

(1) Antreprenorul sau prestatorul este obligat să efectueze prestaţia personal doar atunci cînd această obligaţie reiese din contract, din împrejurări sau din natura prestaţiei.
(2) Antreprenorul sau prestatorul conservă supravegherea şi răspunderea în orice caz.
(3) În măsura în care beneficiarul alege subantreprenorul sau subprestatorul ori instrumentele şi materialele sînt furnizate de beneficiar, răspunderea antreprenorului sau a prestatorului este guvernată de dispoziţiile art.1340 şi 1341.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune