A A A + | -

Articolul 1369. Rezoluţiunea antreprizei din cauza viciilor

(1) Clientul poate declara rezoluţiunea antreprizei pentru un viciu al lucrării conform dispoziţiilor legale privind neexecutarea obligaţiilor.
(2) În sensul art.916, neexecutarea este esenţială atunci cînd remedierea viciului a eşuat.
(3) Antreprenorul trebuie să repare prejudiciul cauzat clientului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune