A A A + | -

Articolul 1375. Contractul de prestări servicii

(1) Prin contractul de prestări servicii, o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar aceasta se obligă să plătească retribuţia convenită.
(2) Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie serviciile de orice natură.
(3) Contractele de muncă sînt reglementate prin legislaţia muncii.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune