A A A + | -

Articolul 1384. Domeniul de aplicare

(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică contractelor în care o parte (proiectant) se obligă să proiecteze celeilalte părţi (client):
a) o structură imobilă care urmează a fi construită de către client sau în folosul lui; sau
b) un bun mobil sau incorporal care urmează a fi construit ori un serviciu care urmează a fi prestat de către client sau în folosul lui.
(2) Contractului prin care o parte se obligă să proiecteze şi să presteze un serviciu care constă în executarea proiectului i se aplică dispoziţiile legale privind antrepriza sau, după caz, prestările de servicii, dispoziţiile prezentei secţiuni aplicîndu-i-se în completare.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune