A A A + | -

Articolul 1385. Obligaţia precontractuală de informare

Proiectantul are obligaţia precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că proiectantul nu posedă cunoştinţe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiştilor.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune