A A A + | -

Articolul 1386. Obligaţia de competenţă şi prudenţă

În temeiul obligaţiei de competenţă şi prudenţă, proiectantul este obligat în special:
a) să ajusteze proiectul la lucrările altor proiectanţi care au stabilit relaţii contractuale cu clientul, pentru a permite o prestare eficientă a tuturor serviciilor implicate;
b) să integreze activitatea altor proiectanţi care este necesară pentru asigurarea conformităţii proiectului cu contractul;
c) să includă informaţii de explicare a proiectului necesare pentru ca un utilizator de competenţă medie (sau un utilizator anumit, care a fost prezentat proiectantului la momentul încheierii contractului) să poată executa proiectul;
d) să permită utilizatorului proiectului să execute proiectul fără nicio încălcare a dispoziţiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terţilor, despre care proiectantul cunoştea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască; şi
e) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic şi tehnic.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune