A A A + | -

Articolul 1390. Limitarea răspunderii

În contractele dintre profesionişti, clauza prin care se limitează răspunderea proiectantului pentru neexecutare la valoarea structurii, bunului sau serviciului care urmează a fi construit sau realizat de către sau în numele clientului conform proiectului se prezumă că nu este abuzivă, cu excepţia părţii în care aceasta limitează răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin faptă intenţionată sau din culpă gravă săvîrşită de către proiectant sau de o persoană pentru acţiunile căreia poartă răspundere proiectantul.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune