A A A + | -

Articolul 1392. Obligaţia de colectare a datelor preliminare

(1) Prestatorul trebuie, în măsura în care aceasta este necesar în mod rezonabil pentru prestarea serviciului, să colecteze date privind:
a) scopul concret pentru care clientul cere informaţiile;
b) preferinţele şi priorităţile clientului în raport cu informaţiile;
c) decizia pe care clientul planifică să o ia în baza informaţiilor; şi
d) situaţia personală a clientului.
(2) În cazul în care informaţia este prevăzută pentru un grup de persoane, datele colectate trebuie să fie legate de scopurile, preferinţele, priorităţile şi situaţiile personale care pot fi aşteptate în mod rezonabil de la persoanele din cadrul acelui grup.
(3) Dacă trebuie să obţină date de la client, prestatorul va explica clientului ce date trebuie să furnizeze.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune