A A A + | -

Articolul 1395. Conformitatea

(1) Prestatorul trebuie să furnizeze informaţii în corespundere cu cantitatea, calitatea şi descrierea cerută de contract.
(2) Informaţiile de fapt furnizate de către prestator clientului trebuie să reprezinte o descriere corectă a situaţiei actuale.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune