A A A + | -

Articolul 1396. Datele

În măsura în care aceasta este considerat în mod rezonabil necesar, luînd în considerare interesele clientului, prestatorul trebuie să păstreze datele privind informaţia furnizată conform prezentei secţiuni şi să facă aceste date sau extrase de pe acestea disponibile clientului la cererea rezonabilă a acestuia.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune