A A A + | -

Articolul 1397. Conflictul de interese

(1) În cazul în care, în mod explicit sau implicit, se obligă să furnizeze clientului o recomandare pentru a-i permite să ia o decizie ulterioară, prestatorul trebuie să dezvăluie orice posibil conflict de interese care ar putea influenţa executarea obligaţiilor sale.
(2) Atît timp cît obligaţiile contractuale nu au fost executate în totalitate, prestatorul nu poate să stabilească un raport cu o altă parte care ar putea da naştere unui conflict de interese cu clientul, fără a-i aduce la cunoştinţă clientului şi fără a obţine consimţămîntul expres sau implicit al acestuia.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune