A A A + | -

Articolul 1398. Relevanţa competenţei clientului

(1) Implicarea altor persoane în furnizarea de servicii în folosul clientului sau simplul fapt că clientul este competent în domeniu nu diminuează obligaţiile prestatorului prevăzute de prezenta secţiune.
(2) Prestatorul este eliberat de aceste obligaţii în cazul în care clientul cunoaşte deja informaţia sau există motive de a crede că el o cunoaşte.
(3) În sensul alin.(2), există motive de a crede că clientul cunoaşte informaţia dacă ea ar trebui să fie evidentă clientului fără investigaţie.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune