A A A + | -

Articolul 1400. Domeniul de aplicare

(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică contractelor în care o parte (prestatorul de servicii de tratament) se obligă să acorde tratament medical celeilalte parţi (pacient).
(2) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător contractelor prin care prestatorul de servicii de tratament se obligă să presteze oricare alt serviciu în scopul de a schimba starea fizică sau mintală a persoanei.
(3) În cazul în care nu este parte contractantă, pacientul este considerat terţul căruia contractul îi conferă drepturi corelative obligaţiilor pe care prestatorul de servicii de tratament le poartă conform prezentei secţiuni.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune