A A A + | -

Articolul 1401. Examinarea preliminară

Prestatorul de servicii de tratament trebuie, în măsura în care acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru prestarea serviciului:
a) să pună întrebări pacientului referitoare la starea lui de sănătate, la simptomele, bolile suportate, alergiile, tratamentele anterioare sau alte tratamente curente, precum şi la preferinţele şi priorităţile privind tratamentul;
b) să efectueze analizele necesare diagnosticării stării de sănătate a pacientului;
c) să consulte oricare alţi prestatori de servicii de tratament implicaţi în tratamentul pacientului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune