A A A + | -

Articolul 1402. Obligaţiile privind instrumentele, medicamentele, materialele, instalaţiile şi încăperile

(1) Prestatorul de servicii de tratament trebuie să utilizeze instrumente, medicamente, materiale, instalaţii şi încăperi care au cel puţin calitatea cerută în cadrul unei practici profesionale acceptate şi prudente, care corespunde dispoziţiilor legale în vigoare, şi care sînt adecvate pentru atingerea scopului concret pentru care vor fi utilizate.
(2) Orice clauză care derogă de la dispoziţiile prezentului articol în detrimentul pacientului este lovită de nulitate absolută.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune